Sortiment

Odvalovacie a obrážacie frézy

Odvalovacie frézy na ozubené kolesá
OznačenieRozmerPoznámka
ODF-001M 0,6 - 20°
ODF-002M 0,8 - 20°
ODF-003M 1,0 - 20°
ODF-004M 1,5 - 20°
ODF-005M 1,0 - 20°
ODF-006M 1,0 - 20°
ODF-008M 3,0 - 20°
ODF-009M 3,0 - 20°
ODF-011M 4,25 - 20°
ODF-012M 4,5 - 20°
ODF-013M 6,0 - 20°
ODF-014M 6,5 - 20°
ODF-020M 3,0 - 30°
ODF-021M 3,5 - 30°
Odvalovacie frézy na ozubené hriadele
OznačenieRozmerPoznámka
OFH-001D6x18x22 S2X
OFH-002D6x21x25 S2X
OFH-003D6x21x25 S2X
OFH-004D6x28x32 S2X
OFH-005D8x32x36 S2X
OFH-006D8x36x40 S2X
OFH-007D6x23x28 S2X
OFH-010D6x21x25 S3L
OFH-011D6x21x25 S3L
OFH-012D8x32x38 S3L
OFH-013D8x32x38 S3L
OFH-014D8x36x40 S3L
OFH-015D10
OFH-01645x35,2x7-10
OFH-01765,6x51 n=16
OFH-020CIZ 2262 - 4088
OFH-021CIZ 2262 - 4037
OFH-022304.2262 - 4037
OFH-023304.2262 - 4038
Obrážacie frézy na vnútorné ozubenie
OznačenieRozmerPoznámka
OBF-001M 0,3 Z-214, 20°
OBF-002M 0,4 Z-160, 20°
OBF-003M 0,5 Z-128, 20°
OBF-004M 1,0 Z-76, 20°
OBF-006M 2,75 Z-38, 20°
OBF-007M 3,25 Z-24, 20°
OBF-009M 3,75 Z-27, 20°
OBF-010M 6,5 Z-16, 20°
OBF-011M 6,5 Z-16, 20°
OBF-012M 7,0 Z-16, 20°
OBF-013M 8,0 Z-17, 20°
OBF-014M 9,0 Z-14, 20°
©2000-2008 Mykhaylo Lozynsky, ©2008-2020 ELBOR-DIAMOND, s.r.o.